(închide)

Burse de excelență Rotary pentru elevii cu media generală peste 9,50. Încep înscrierile

 

Clubul Rotary Târgu Jiu continuă și anul acesta proiectul BURSELE DE EXCELENȚĂ ROTARY, iar aceste burse urmăresc identificarea, susţinerea, dezvoltarea şi promovarea talentelor, elevi, cetățeni români.
Pentru BURSA DE EXCELENȚĂ ROTARY se pot înscrie elevii care urmează cursurile la învățământul de zi în școlile/liceele/ din Județul Gorj, au vârsta minima de 14 ani și îndeplinesc următoarele condiții: au domiciliul în Județul Gorj; s-au remarcat într-un domeniu de activitate profesionala și sociala, sau/și au media generală a anilor de studiu peste 9,50, nu au nici un grad de rudenie cu membrii Clubul Rotary din Târgu Jiu.
Bursele se vor acorda prin concurs, în baza unui contract semnat între BENEFICIARUL bursei și Clubul Rotary din Târgu Jiu.
Înscrierile pentru acest concurs se vor realiza prin transmiterea unui set de documente în intervalul 20 februarie–10 aprilie 2023 către Clubul Rotary din Târgu Jiu pe adresa: [email protected].
Setul de documente va cuprinde:
Curriculum Vitae în format european, care să precizeze în mod obligatoriu datele complete de contact ale solicitantului bursei, istoricul formarii acestuia, precum și activitățile și rezultatele semnificative (premii obținute, situația școlară, materiale publicate, stagii de pregătire, burse anterioare etc.)
Copia actului de identitate
Copii ale diplomelor obţinute şi a actelor de studii care să ateste performanţele aplicantului; Pentru conformitate, candidații acceptați la concurs vor aduce documentele originale;
Dovadă care să ateste implicarea în activități sociale, de voluntariat sau autoevaluarea aportului adus dezvoltării activităţii școlare;
Un eseu de maxim 4 pagini A4, în limba română privind motivația candidatului de a participa la acest concurs și de a-l câștiga;
 Scrisori de recomandare de la cadrele didactice care îl cunosc (minim 2).
Dovezi ale situației materiale din familie (documente din care să rezulte media venitului net/membru de familie)
Evaluarea candidaților în privința acordării BURSEI DE EXCELENTA ROTARY se va face de către Comisia de Acordare a Bursei de Excelenţă Rotary și se va desfășura în două etape:
1. Etapa preliminară – în care se va analiza fiecare candidatură în parte și se vor acorda punctaje candidaților, rezultând astfel o ierarhizare a acestora.
2. Etapa finală – în care primii 6 candidați, în funcție de punctajul obținut, își vor susține eseul precum și un interviu în fața Comisiei.
Mai multe informații privind desfășurarea acestui Concurs se găsesc pe site-ul clubului http://www.rotarytargujiu.ro/
Așteptăm cât mai multe propuneri și ne bucurăm să putem sprijinii copiii talentați din Județul Gorj
Persoană de contact: Stefan GHIMIȘI – 0757063989

 

Vizualizări: 219

Trimite pe WhatsApp

Citește și:

Călător în Oltenia

Olteni de poveste