Dorin Brozbă a aniversat 40 de ani de activitate publicistică