Activități pentru suflet la Școala Gimnazială Nr. 1 Motru

 

Pandemia de Coronavirus a reușit să provoace haos în întreg sistemul de învățământ. Panica a pus stăpânire pe cei mici și cei mari deopotrivă. Internetul ne-a oferit posibilitatea de a continua activitățile, chiar dacă nu în forma pe care o știam. Utilizarea tehnologiei și a softurilor educaționale în procesul instructiv-educativ a promovat un alt model de învățare și interacțiune didactică, reușind să transforme comunicarea electronică într-una educațională. Am descoperit că utilizarea internetului permite implicarea acestuia, nu doar în accesări rapide ale informațiilor utile pentru o temă specificată, ci și în stabilirea unor căi eficiente de relaționare cvasipermanentă între noi și elevi. Nouă, profesorilor, ne-a revenit sarcina să-i oferim elevului criterii de identificare a informației, de selecție și analiză, să-l orientăm pe parcursul activității.
Urmare a evoluției tehnologiilor, noile mijloace reprezintă unul dintre principalii pioni ai educației informale, dar și ai educației nonformale.
Mulțumesc cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Nr. 1 Motru care au adaptat activitățile în contextul actual, contribuind câte un pic pentru a ne readuce aminte că viața merge mai departe. Pentru că până și o criză este o provocare și o ocazie bună de învățare. Activitățile extracurriculare ne dau posibilitatea ca într-o atmosferă destinsă, fiecare să se manifeste liber, cum simte el imboldul, să-și descopere talentele și pasiunile, dar și diverse abilități interpersonale.
De la începutul anului școlar 2020/2021, cadrele didactice au organizat o serie de activități nonformale, după orele de curs sau în cadrul orelor de consiliere și orientare, oferind libertatea elevilor de a-și exprima propriile idei, de a învăța ce le place, de a-și completa golurile din programa școlară, dezvoltându-și personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul lor.

Săptămâna Națională a Voluntariatului la Motru


În luna septembrie 2020, cadrele didactice Bejenaru Felicia, Pîrvulescu Eduard, Albici Lumința, Gionea Daniela, Crăciun Dorina, Bărbulescu Aurora, Andrei Jeanina, Semenescu Alina, Bușoi Camelia, Codiță Paula, Spiță Cristina, Guran - Bușoi Alexandra, Ochiană Ionica, Voicu Alina, Brândușescu Mariana, Ianăși Maria, Tirlea Ana, Ochiană Neculai, în colaborare cu reprezențanți ai părinților Roman Emilia, Mișcodan Florin, Răducu D., Chițoran E., Vîlceanu Carmen, Uretyan Janina, Popescu Constantin și reprezentanții instituțiilor partenere, domnul director Dr. Efrim Alin-Cristian (Spitalul Mun. Motru), doamna Vînturiș Elena Cosmina (Clubul Copiilor Motru), domnul Cpt. Pipiriga Ion Liviu (Detașamentul de Pompieri Motru), domnul primar Jianu Gigel (Primăria Municipiului Motru), doamna asistentă Lungulescu Lorena și domnul Boulescu Constantin, administratorul firmei de reciclare Vascon Recycling Motru am considerat că este momentul să fim un exemplu pentru elevii și locuitorii comunității noastre, implicăndu-ne activ în Săptămâna Națională a Voluntariatului, program coordonat la nivel național de Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat. Acțiunea s-a numit ,,Exemplul tău contează!” și a avut ca scop colectarea hârtiei, în săptămâna 7-13 septembrie, în spațiile special amenajate de coordonatorul activității și direcționarea către centrele de reciclare. Voluntarii au reușit să strângă 2 919 kg de maculatură, arătând că se poate, că numai împreună putem schimba ceva în comunitatea noastră. În perioada 14 -28 septembrie, elevii din ciclul primar (cls. Preg. – II), și nu numai, s-au bucurat de activități de educație pentru sănătate prin care doamna doctor Radoslav Lavinia, asistenta medicală Lungulescu Lorena și cadrele didactice au urmărit  optimizarea sănătăţii şi prevenirea sau reducerea îmbolnăvirilor la nivel individual şi comunitar, prin influenţarea cunoştinţelor, opiniilor, atitudinilor şi comportamentului  celor mici.
Asemenea activități au fost sustinute și online de toate cadrele didactice pentru a- i deprinde pe elevi cu regulile de comportament acasă, la școala, în comunitate, în condițiile actuale.

Mereu împotriva violenței!


Tot în luna septembrie, a fost constituit la nivelul unității grupul antibullying format din cinci cadre didactice, trei reprezentanți ai elevilor, reprezentantul părinților și asistentul medical comunitar, care au stabilit o serie de măsuri de prevenire a bullyingului în mediul școlar, în cadrul proiectului „Aleg să mă implic. Stop bullying!”.
Consilierul educativ a montat în școala Cutia elevului în care elevii care sunt victime ale bullyingului să sesizeze în scris conducerea unităţii de învăţământ. Consilierul școlar, Bușoi Camelia -Felicia împreună cu cadrele didactice Bejenaru Felicia, Albici Luminița, Pîrvulescu Eduard, Tîrlea Ana - Ramona, Andrei Jeanina, Semenescu Alina, Guran -Bușoi Alexandra, Voicu Alina, Grosu Daniela, Crăciun Dorina și Ochiană Ionica au considerat că în aceste vremuri imprevizibile, toleranța trebuie îmbrățișată de fiecare dintre noi. În cadrul activităților online elevii au învățat că toleranța nu este indulgenţă sau indiferenţă, este angajamentul reînnoit zi de zi de a căuta în diversitatea noastră legăturile care unesc umanitatea.  Toleranţa înseamnă respectul şi aprecierea diversităţii culturale şi a formelor ei de expresie, a opiniei contrare, a deciziilor altor oameni, este cel mai puternic fundament pentru pace și reconciliere și un principiu de bază al democrației. Și în acest an, în aceste condiții deosebite, cadrele didactice Bejenaru Felicia, Pîrvulescu Eduard, Ochiană Ionica, Ochiană Neculai, Bușoi Camelia Felicia, Guran Bușoi Alexandra, Andrei Jeanina, Albici Luminița, Gionea Daniela, Ardeiu Aurora, Bărbulescu Aurora, Crăciun Dorina, Semenescu Alina și Voicu Alina au desfășurat activiăți în cadrul Campaniei 19 zile de prevenire a abuzurilor si violentelor asupra copiilor si tinerilor, campanie organizată la nivel national de Federația Internațională a Comunităților Educative, reușind să folosească entuziasmul copiilor  pentru a cataliza activitățile și pentru a genera schimbări în școală și comunitate. Scopul activităților a fost acela de a schimba comportamentul social, de a educa și mobiliza copiii să se implice în prevenirea unora sau mai multora dintre temele asociate abuzului.
Elevii au participat cu o deosebită plăcere la activități. Au urmărit cu atenție materialele prezentate, au adresat întrebări și și-au expus ideile cu ajutorul desenelor, pliantelor și eseurilor, au realizat cercuri de compasiune, unde au învățat cum să-i asculte pe cei de lângă ei fără să-i judece, să-i înțeleagă, să-i încurajeze, să găseacă soluții împreună.
Curiozitatea copiilor a condus la acumularea de cunoştinţe despre violența în mediul virtual, ceea ce a contribuit la dezvoltarea capacităţii copiilor de a gândi logic şi de a interpreta corect aspecte din jurul lor.
Consideram ca activitățile desfășurate și-au atins scopul, că s-au produs schimbări de atitudine față de violența împotriva copiilor din comunitatea noastră, au generat schimbări de paradigmă în educația copiilor prin înlocuirea practicilor violente cu metode educaționale pozitive, prin respectarea copilului și renunțarea la indiferență.

Școala siguranței


Doamnele profesoare de la cls. I, Bejenaru Felicia, Voicu Alina, Ardeiu Aurora, Tîrlea Ana Ramona, au organizat activități educative săptămânale, în care i-au învățat pe cei mici cum să-i asculte pe cei de lângă ei fără să-i judece, să-i înțeleagă, să-i încurajeze, să găseacă soluții împreună, în cadrul programului național ,,Școala siguranței Tedi”. Elevii au fost încurajați să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care au participat, despre calitățile și defectele lor. Ei au dobândit nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. Și-au însușit cunoștințe privind siguranța lor pe drumurile publice, precum și siguranța lor in fiecare zi, acasă, la școală sau în vacante. Activitățile au fost derulate împreună cu părinții elevilor, ceea ce a dus la îmbunătățirea relațiilor dintre copii – părinți -cadre didactice.
Felicit colegii care au înțeles că cetățenii de mâine trebuie să comunice la nivel global, să participe cu succes la activități bazate pe proiecte și, mai ales, trebuie să aibă competențe de colaborare și au participat, ca în fiecare an, la „Cea mai mare lecție din lume” („World Largest Lesson”), cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului pe 20 noiembrie 2020, dată care marchează adoptarea Convenției cu privire la drepturile copilului, organizată de UNICEF.

Online de Ziua Națională a României


Și Ziua Nationala a României a fost sărbătorită online, de copii, cadre didactice, părinți și bunici, bucuroși că au privilegiul de a trăi într-o ţară liberă şi independentă.
Prin aceaste activități am reușit să le transmitem copiilor interesul pentru cultura, tradiţiile şi obiceiurile româneşti, apărând inevitabil şi sentimentul de mândrie naţională. Profesorii Bejenaru Felicia, Pîrvulescu Eduard, Guran Bușoi Alexandra, Grecu Ramona, Semenescu Jeanina, Bușe Lavinia, Voicu Alina, Bușoi Camelia, Gionea Daniela, Tița Paula, Crăciun Dorina, Grosu Daniela, Tîrlea Ana Ramona, Ardeiu Aurora, Bărbulescu Aurora, în colaborare cu Roman Emilia, pedagog -Colegiul Tehnic Motru, Popescu Cristina -mediator școlar C.J.R.A.E. Gorj, au desfășurat în perioada 7 -13 decembrie 2020 o serie de activități online, împreună cu elevii și părinții acestora, în cadrul Campaniei Globale pentru Educație, Mandat pentru educație, coordonată de organizația Salvați Copiii.
Au fost organizate și desfășurate activități de informare și sensibilizare cu privire la importanța prioritizării educației, în condițiile efectelor avute de pandemie asupra drepturilor copiilor din România, mai ales asupra dreptului la educație, folosind prezentarea și planul de lecție puse la dispoziție de organizația Salvați Copiii.
Pornind de la cele aflate în cadrul activităților, cadre didactice, părinți și elevi din ciclurile gimnazial și liceal au avut posiblitatea, să transmită opiniile lor factorilor de decizie nou aleși, completând chestionarul pus la dispoziție de organizatori.
Nu am uitat nici de educația pentru natură și protejarea biodiversității din sate și orașe, de aceea am înscris școala în Programul Școli Prietenoase cu Natura.
Elevii claselor V-VIII, coordonați de doamna profesoară Zăvoianu Maria, au participat pentru prima data, la concursul on-line, Olimpiada speciilor și au obținut rezultate deosebite. Cei mici au participat, alături de părinți, la evenimentul ,,Atelierul de hrănitori online”, din data de 20 decembrie 2020. Au urmărit cum pot construi hrănitori pentru păsările sălbatice, din materiale reciclate sau din materiale naturale.
În lunile septembrie, octombrie, consilierul educativ, prof. Bejenaru Felicia a coordonat și activitățile proiectelor educative ,,Puterea de a spune NU!” și ,,Mie?! … Nu mi se poate întâmpla”, desfășurate cu elevii din clasele I-II, în parteneriat cu Poliția Motru, compartimentul de proximitate, A.P. Nițoi Elena și A.S.P. Ciucă Marian.
Nu am uitat nici de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, o ocazie pentru o schimbare de atitudine a celor mici faţă de aceste persone și nici de Campania „Creștem o generație fără frică”.

Serbările de iarnă pe pandemie

Serbările de iarnă au fost total diferite de cele din anii anteriori. Îmbrăcați de sărbătoare, așezati confortabil lângă brad, împreună cu părinții, am cântat, am recitat, am învățat ceva nou, ne-am distrat, le-am arătat copiilor că sunt în siguranță, că împreună suntem o echipă. Diversitatea activităților extrașcolare oferite a crescut interesul copiilor pentru școală, chiar și pentru școala online, deoarece au fost făcute cu însuflețire și dăruire și i-au ajutat pe copii să interacționeze și să exceleze în anumite domenii spre care au inclinații.
În concluzie, pot spune că activitatea nonformală e o componentă educațională valoroasă și eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde o atenție deosebită.
Ce se petrece pe parcursul acestor activități poate pava drumul spre viața de adult. Aici se află o parte din bazele comportamentului adultului. Este important ca în această perioadă, copilul să aibă parte de un mediu sigur, prietenos și primitor.


Consilier educativ,
Prof. înv. primar Bejenaru Felicia

Galerie foto

Vizualizări: 844

Trimite pe WhatsApp

Citește și:

Călător în Oltenia

Olteni de poveste