(închide)

Gorj: 26 de angajatori atestați în domeniul economiei sociale, discuții cu AJOFM

 

Sub egida ,,Luna mai - luna Economiei Sociale”, în cadrul A.J.O.F.M. Gorj au fost organizate acțiuni de informare, mediatizare și promovare a domeniului economiei sociale prin organizarea de mese rotunde cu reprezentanții întreprinderilor sociale şi întreprinderilor sociale de inserție în zilele de 24 şi 26 mai 2022 în sala de conferințe a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Gorj, conferințe de presă, informări în cadrul Bursei Generale a Locurilor de Muncă din 20 mai 2022 şi Consiliului Consultativ din 27 mai 2022.
La mesele rotunde au participat 26 de angajatori din județ atestați în domeniul economiei sociale. Au fost prezentate concluziile desprinse în urma analizei rapoartelor de activitate aferente anului 2021 şi exemple de buna practică, mediatizate prevederile legale referitoare la atestarea și certificarea entităților economice, prezentate noutățile legislative aduse de OUG nr. 33/2022 la Legea 219/2015 privind economia socială.

Noile reglementări legislative vor contribui la:

creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării, prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie şi a întreprinderilor sociale;
dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt sau mediu, pentru integrare treptată pe piaţa muncii în economia reală;
dezvoltarea şi promovarea eficientă a unor tipuri de servicii sociale şi produse pe care le pot furniza întreprinderile sociale de inserţie, ușor de recunoscut, datorită mărcii sociale;
susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social, prin proceduri simple de atestare a  întreprinderilor sociale;
încurajarea creşterii numărului persoanelor care sunt nu numai consumatori, ci şi producători de bunuri sau furnizori de servicii, cu un impact social puternic, contribuind astfel la creşterea produsului intern brut și la reducerea sărăciei;
creşterea capacităţii de identificare a unor oportunități noi de finanţare din fonduri europene și publice, dedicate sectorului economiei sociale, pentru cei care angajează persoane aparținând grupurilor vulnerabile.
În județul Gorj sunt în prezent 47 întreprinderi atestate ca întreprinderi sociale și certificate 3 întreprinderi sociale de inserție. Întâlnirile dintre reprezentanții întreprinderilor sociale facilitează colaborarea între angajatorii gorjeni în vederea promovării intereselor comune şi organizării de acţiuni de solidaritate socială.
Întreprinderile sociale şi-au manifestat  disponibilitatea organizării unor evenimente în data de  01 Iunie cu ocazia Zilei copilului dar și cu ocazia încheierii anului școlar.

Vizualizări: 240

Trimite pe WhatsApp

Citește și:

Călător în Oltenia

Olteni de poveste