A fost finalizat centrul social de zi pentru persoane vârstnice – Sfinţii fără de arginţi Cosma şi Damian

 

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI, cu sediul in Municipiul Craiova, judeţul Dolj, în calitate de BENEFICIAR, a încheiat Contractul de Finanţare NR 4447/26.06.2019 cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 pentru proiectul cu titlul “Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare centru social de zi pentru persoane vârstnice – Sfinţii fără de arginţi Cosma şi Damian” , cod SMIS 127884

Proiectul a fost co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale , având o valoare totală de 4390462,44 lei şi o finanţare nerambursabilă de 4302653,21 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDR de 3011857,25 lei.

Obiectivul general al proiectului : Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru persoanele vârstnice
Obiectivele specifice ale proiectului:
Imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor sociale prin sprijin acordat in mod echilibrat regiunii Sud-Vest Oltenia, pentru asigurarea unui acces egal al populatiei la astfel de servicii sociale;
Accentuarea imaginii sociale a populatiei vârstnice si promovarea participarii si a incluziunii sociale
Promovarea voluntariatului si încurajarea includerii persoanelor vârstnice în activitatile de voluntariat
Reabilitarea, reconfigurarea spatiului si modernizarea cladirii în care va functiona centrul social pentru persoane vârstnice dezavantajate social, în vederea asigurarii accesului egal la servicii sociale si de sanatate, care sa le imbunatateasca starea;
Crearea cadrului necesar, menit sa asigure incluziunea sociala a persoanelor vârstnice dezavantajate prin dotarea cu echipamente specifice de baza pentru dezvoltarea lor intelectuala, fizica si de sanatate;
Dezvoltarea Platformei sociale a Arhiepiscopiei Craiovei;
Îmbunatatirea calitatii vietii persoanelor vârstnice cu o situatie financiara precara;
Deservirea a peste 300 de persoane vârstnice in primii 5 ani de operare a investitiei (3 serii pe an a cate 20 de persoane vârstnice).
Diminuarea efectelor negative si severe ale saraciei prin activitati din cadrul centrului social pentru persoane vârstnice;
Oferirea de informatii cu privire la drepturile sociale prevazute de lege si asigurarea egalitatii de sanse persoanelor vârstnice provenite din medii sarace, informatii furnizate în timpul implementarii proiectului si al sustenabilitatii.
Dezvoltarea relatiilor de colaborare cu furnizorii de servicii sociale din regiunea Sud-Vest Oltenia în vederea îmbunatatirii situatiei grupurilor dezavantajate
Rezultatele proiectului:.
Reabilitarea, modernizarea, recompartimentarea imobilului cu functiunea centru social pentru batrâni
Creşterea accesului la servicii sociale pentru un număr de 300 persoane vârstnice
Creşterea numărului de locuri de muncă pentru cel mult 3 persoane care vor lucra în cadrul centrului social de zi
Creşterea gradului de incluziune socială pentru 300 de persoane vârstnice
Crearea unei platforme de servicii sociale între solicitant şi cel putin 2 ONG-uri şi instituţii care furnizează servicii sociale
Îmbunătăţirea calităţii vieţii celor 300 de persoane vârstnice prin participarea lor la activităţile de recreere, socializare, consiliere şi terapie ocupaţională.
Cresterea calitatii vietii beneficiarilor prin dobandirea unor cunostinte de operare calculator,oferite de voluntari care apartin tot grupului tinta,respectiv ,in cadrul activitatii de socializare ,varstnicii sunt invatati de catre persoane din grupul lor sa opereze pe calculator,pentru a comunica cu copiii plecati in strainatate sau pentru cresterea veniturilor din pensie.
 
Impactul proiectului: Imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor sociale din regiunea Sud-Vest Oltenia, asigurarea unui acces egal al populatiei la astfel de servicii sociale; – Accentuarea imaginii sociale a populatiei vârstnice si promovarea participarii si a incluziunii sociale ,crearea de noi locuri de munca in zona si utilizarea eficienta a resurselor.

Data începerii şi finalizării proiectului: 01.11.2018 – 31.08.2023


Locul implementarii proiectului: Municipiul Craiova, Str. Campia Islaz, nr. 54, Jud. Dolj.

Vizualizări: 450

Trimite pe WhatsApp

Citește și:

Călător în Oltenia

Olteni de poveste