(închide)

A început procesul de formare în cadrul proiectului ”DigiConsultare pentru Dezvoltare Locală”

 

A fost demarat procesul de formare în cadrul proiectului ”DigiConsultare pentru Dezvoltare Locală” implementat de Asociația Association Colour Your Dreams, având codul SIPOCA 1034/MySMIS 2014+ 151157, începând cu data de 1.08.2022, cofinanțat din Fondul social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014 - 2020.

Proiectul își propune creșterea capacității autorităților publice, ONG-urilor și partenerilor sociali din municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, de a susține și de a promova dezvoltarea la nivel local într-o manieră participativă și integrată, în conformitate cu principiile participării tinerilor, egalității de șanse și nediscriminării, precum și a dezvoltării durabile.

Pentru a putea atinge scopul, am stabilit urmatoarele obiective specifice:

O1 - Capacitarea și motivarea a 60 de reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali din municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, de a opera cu tematicile politici publice, tineret, metode de consultare, monitorizare și evaluare a politicilor publice, organizare comunitară pentru a promova dezvoltarea locală.

O2 - Crearea unui mecanism de consultare a autorităților și instituțiilor publice din municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, cu ONG-urile, partenerii sociali și cetățenii cu privire la elaborarea și implementarea politicilor și strategiilor la nivel local, cu focus pe domeniul de tineret.

O3 - Facilitarea includerii dimensiunii de tineret în implementarea politicilor publice la nivel local prin implicare a comunităților locale în viața publica și participare la procesele decizionale, cu focus pe Strategia de Dezvoltare Socio-Economica a judetului Gorj (Strategia integrată de dezvoltare urbană) și pe Planul Teritorial de Tranzitie Justă.

În acest moment, am organizat primele module de formare pe tematicile Tineret si Politici Publice ce au urmărit capacitarea participanților reprezentanți ai ONG-uri si parteneri sociali din județul Gorj în ceea ce privește ciclul politicilor publice, cu focus pe consultare, monitorizare și evaluare, metode inovative de dialog cetățenesc, dar și înțelegerea legislației relevante în domeniul tineret, metode de consultare a tinerilor și aplicarea principiilor de egalitate de șanse, nediscriminare și dezvoltare durabilă. Aceste formări sunt menite pentru a crește capacitatea participanților de a se implica în crearea primei platforme online de consultare publică a Primăriei Târgu Jiu.

Pentru detalii suplimentare, vă invităm să contactați managerul de proiect, Andreea Ștefania Rabota-Buzec la adresa de email [email protected] și vă invităm să rămâneți aproape de noi prin intermediul site-ului de proiect (www.digiconsultare.ro), dar și prin pagina de Facebook (DigiConsultare pentru Dezvoltare Locală).

Vizualizări: 156

Trimite pe WhatsApp

Citește și:

Călător în Oltenia

Olteni de poveste