Centrul Brâncuși angajează ghid turistic! Află condițiile

 

Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, B-dul Constantin Brâncuşi, nr. 12A, Judeţul Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, de inspector de specialitate (ghid de turism), gradul profesional II, din cadrul Compartimentului Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică – CNIPT Tărgu Jiu. 

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu din bulevardul Constantin Brâncuşi, nr. 19 şi va consta în următoarele probe:

proba suplimentară eliminatorie de limbă străină în data de 30.06.2021, ora 1030;
proba scrisă în data de 06.07.2021, ora 1030;
proba interviu 1a o dată ce va fi comunicată odată cu rezultatele la proba scrisă, în termenul de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;

vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.
cunoaşterea a două limbi străine de largă circulaţie :obligatoriu limba engleză – scris-nivel mediu, citit-nivel avansat, vorbit-nivel avansat;
opţional limba franceză sau limba germană – scris-nivel mediu, citit-nivel avansat, vorbit-nivel avansat.
să fie absolvent al unui curs de specializare/calificare ca Ghid de turism, organizat de instituţii autorizate, în condiţiile legii.
Proba suplimentară eliminatorie va consta într-o evaluare a competenţelor de limbă străină care va fi realizată de un traducător autorizat, în condiţiile legii, iar sistemul de notare va fi Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.
În cererea de înscriere la concurs, candidaţii vor menţiona a doua limba străină pentru care optează în cadrul acestei probe.

Rezultatele obţinute de către candidaţi la proba suplimentară eliminatorie de limbă străină vor fi consemnate prin ‘”admis” sau “respins”. Doar candidaţii declaraţi “admis” vor putea participa la probele următoare.

Vizualizări: 235

Trimite pe WhatsApp

Citește și:

Călător în Oltenia

Olteni de poveste