Se organizează concurs pentru postul de director medical al Spitalului Cărbunești

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești, cu sediul în Târgu
Cărbunești, Str. Eroilor nr. 51, județul Gorj, organizează examen pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității-  post de director medical. 

Criteriile specifice pentru directorul medical: sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; sunt confirmați cel puțin medic specialist; au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
Concursul/examenul pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 05 iulie 2021, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 06 iulie 2021, ora 09.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 14.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 28 iunie 2021.

Bibliografia pentru concurs/examen și temelc-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești și se publică pe site-ul spitalului www.spitalcarbunesti.ro

Relații suplimentare se pot obține la telefonul: 0253/378.165, int.339 – Biroul Resurse Umane

Vizualizări: 305

Trimite pe WhatsApp

Citește și:

Călător în Oltenia

Olteni de poveste