Campania "19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor" la Școala Gimnazială Nr. 1Motru

 

Şcoala are un rol important în prevenirea violenţei şi asta nu numai în condiţiile în care sursele agresivităţii sunt în mediul şcolar, ci şi în situaţia în care sursele se află în exteriorul graniţelor şcolii. 

      Când se vorbeşte despre violenţă în şcoală, se consideră drept surse favorizante factori exteriori şcolii: mediul familial, mediul social, precum şi factori ce ţin de individ, de personalitatea lui. Dezvoltăm elevilor noștri gândirea pozitivă, sentimentul de apartenență comunitară și-i echipăm cu instrumentele de care au nevoie pentru a se integra fără probleme în mediul școlar și în comunitate. Ei învață să aculte opiniile celor din jur, să-și exprime problemele în cuvinte nu în fapte, să ia decizii colective, să se supună deciziei majorității și să-și controleze pornirile violente.

La nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Motru clasa este o microsocietate a cărei funcţionare necesită stabilirea unor reguli clare ce se cer respectate de toţi membrii grupului şcolar. Respectarea regulilor este o condiţie a socializării, care înseamnă a învăţa să trăiască împreună în relaţii de respect reciproc, excluzând violenţa. Regulile şcolare vizează ţinuta, efectuarea temelor, prezenţa la cursuri, dar sunt şi reguli de civilitate care au în vedere limbajul folosit, modalităţile de adresare, respectul faţă de celălalt, toleranţa, solidaritatea, păstrarea bunurilor şcolare, într-un cuvânt maniera de a se comporta astfel încât viaţa în colectivitate să fie cât mai agreabilă.

Având în vedere aceste aspecte am desfășurat la nivelul școlii, în lunile septembrie -octombrie 2022, proiectul educativ ,,Codul de conduită al elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 1 Motru”, în colaborare cu Consiliul Reprezentativ al Părinților, mediatorul școlar doamna Popescu Cristina și reprezentanții comunității.

Activitățile desfășurate la nivelul fiecărei clase, de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a, au avut drept scop creşterea nivelului de conştientizare al elevilor în privinţa conţinutului şi funcţiilor pe care le îndeplinesc regulamentul şcolar şi regulamentul personalizat al clasei. Informarea în privinţa comportamentelor corespunzătoare şi a celor necorespunzătoare, în interacţiunile lor zilnice la şcoală, acasă şi în societate.

În acest proiect, elevii au lucrat în privinţa mai multor subiecte care au avut de-a face cu   comportamentul social, în ideea de a pregăti un set de reguli comune acceptate. Ne-am gândit că este mult mai bine să-i implicăm în propriul parcurs educational, solicitându-le să elaboreze ei regulile clasei, ale școlii, pe care să le respecte. Astfel, au avut sentimentul că-şi fac propriile reguli. Ca proprietari ai regulilor, respectarea acestora este mult mai uşoară şi eficientă. Cadrele didactice și doamnele directoare Raț Jana și Pasăre Laura au stabilit relații de cooperare cu elevii manifestând   înţelegere şi apropiere, în acelaşi timp păstrând şi transmiţând mesajul despre necesitatea respectării regulilor şi normelor. Au trasat sarcini și responsabilități clare pentru toți elevii școlii stimulându-i să se implice în clarificarea noțiunilor legate de gestionarea şi medierea conflictelor.

Pentru a putea preîntâmpina şi dezarma un comportament violent în şcoala noastră am considerat că este necesar să desfășurăm activități educative extrașcolare în care să clarificăm ce este violența și ce ,,măști” poate purta.

O astfel de activitate am desfășurat pe data de 18 noiembrie 2022, la Casa Multiculturală Motru, alături de colaboratorii noștri: doamna judecător Vasile Ștefania de la Judecătoria Motru, doamna inspector principal Duduială Ionela Cecilia, domnul inspector Dobre Gabriel de la Biroul de Siguranță Școlară, domnul căpitan Predescu Alin de la Jandarmeria Motru și doamna agent de poliție Nițoi Elena din cadrul Poliției Municipiului Motru.

Activitatea ,,Violența poartă întotdeauna o mască!”, a fost inclusă în Campania "19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor", care a avut ca scop prevenirea şi diminuarea fenomenului violenţei  prin activităţi specifice vârstei elevilor și conştientizarea importanţei relaţiilor interumane bazate pe înţelegere şi acceptare.

La această activitate au participat un număr de peste 60 de elevi din clasele a V-a C, a VI-a D, a VI-a E, a VIII-a A, a VIII-a B și Consiliul Elevilor alături de diriginții prof. Bușoi Camelia Felicia, prof. Pîrvulescu Eduard, prof. Albici Luminița, prof. Andrei Jeanina Marinela, prof. Bejenaru Felicia.

Cu ajutorul profesorilor și invitaților elevii au explorat principalele noţiuni şi concepte legate de violenţă, de formele în care aceasta se manifestă, precum şi modurile în care pot contribui la crearea unui climat optim şcolar, dar şi în mediul lor social, care să prevină violenţa şi să combată acele atitudini şi comportamente necorespunzătoare care pot conduce la apariţia violenţei (verbale, fizice, mentale, psihologice). Ei au acordat o atenție sporită intervenției doamnei inspector principal Duduială Ionela Cecilia, doamnei judecător Vasile Ștefania și domnului căpitan Predescu Alin care au prezentat, cu exemple concrete, care sunt consecințele actelor de violență petrecute în școală și nu numai.

Activitatea a fost organizată într-o manieră plăcută și  relaxantă, cu implicarea activă a copiilor care și-au exprimat regretul că ,,s-a terminat prea repede”.

Consider că aceste activități educative au rolul nu doar de a educa tânăra generație în spiritul societății actuale, ci și de a-i învăța să se adapteze, să fie pregătiți pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”.

Pentru ca lumea lor să fie mai bună este necesar un efort susținut din partea tuturor persoanelor implicate în educația copiilor: părinți, cadre didactice și societate civilă.

 Articol realizat de  Prof. Bejenaru Felicia de la Școala Gimnazială Nr. 1 Motru

Galerie foto


Vizualizări: 377

Trimite pe WhatsApp

Citește și:

Călător în Oltenia

Olteni de poveste