(închide)

„GORJ CIVIC HUB”, proiectul care a avut rezultate excelente!

 

ASOCIAȚIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE, în calitate de Beneficiar, a
implementat în perioada august 2022-octombrie 2023 (14 luni) proiectul ”GORJ CIVIC
HUB”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020, în baza Contractului de finanțare nr. 856/17.08.2022, Cod
MySMIS 150891, Cod SIPOCA 967.
Proiectul a avut o valoare totală de 424.992 lei din care asistența financiară
nerambursabilă a fost de 416.492,16 lei iar contribuția proprie de 8.499,84 lei.
Obiectivul general atins prin implementarea proiectului este creșterea capacității și a
gradului de implicare a societății civile din județul Gorj în promovarea dezvoltării la nivel
local, prin sprijinirea implicării în cadrul mecanismelor decizionale la nivel local și crearea
unei rețele tematice județene, prin conștientizarea rolului acestora de către reprezentații
sectorului public și a partenerilor sociali concomitent cu consolidarea capacității acestora,
prin intermediul programelor de formare.


Grup țintă vizat de proiect a fost compus din 120 persoane: reprezentanți ai ONG-urilor,
ai partenerilor sociali, aleși locali, angajați din autoritățile și instituțiile publice locale
(inclusiv instituții deconcentrate din subordinea acestora), din județul Gorj.
În cadrul proiectul 80 persoane din grupul țintă au fost certificate care urmare a absolvirii de cursuri de formare cu recunoaștere națională (ANC) în domeniile: Expert accesare fonduri structurale și de coeziune, Manager de proiect, Formator și Responsabil protecția datelor cu caracter personal.

În cadrul proiectului a fost constituită rețeaua tematică ”Gorj Civic Hub” care va susține creșterea capacității și a gradului de implicare a societății civile din județul Gorj în promovarea dezvoltării la nivel local prin sprijinirea implicării în cadrul mecanismelor decizionale la nivel local.

Vizualizări: 411

Trimite pe WhatsApp

Citește și:

Călător în Oltenia

Olteni de poveste