Postul de manager al Spitalului Județean din Târgu-Jiu a fost scos la concurs

 

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu organizează, în perioada 15.03.2021 – 29.03.2021, concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, unitate sanitară al cărei management a fost transferat Consiliului Județean Gorj.

Condiții de desfășurare a concursului

Etapele concursului:
Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite prin anunțul de concurs, etapă eliminatorie;
Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management se desfășoară la sediul unității sanitare publice din mun. Târgu-Jiu, str. Progresului nr. 18, jud. Gorj, etaj 1, sala ședințe , Corp Administrativ, în data de 24.03.2021, începând cu ora 1100.
Condiții de participare/criterii de selecție

Pot participa la concurs persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: cunosc limba română scris și vorbit; sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic; sunt absolvenți al unui masterat sau doctorat în managementul sanitar, economic sau administrativ organizat de o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii, sau sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1113/2010; au o vechime de cel puțin 2 ani în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată/studii universitare de licență, conform legii; nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; sunt apte din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic; nu îndeplinesc cumulativ condițiile de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.
Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse, de la data afișării prezentului anunț, până la data de 15.03.2021, ora 10, la sediul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu din mun. Târgu-Jiu, Corp Administrativ , serviciul Registratură, str. Progresului nr. 18, Gorj,  și vor conține documentele prevăzute la pct. D  la prezentul anunț.

Detalii: http://posturi.gov.ro/post/manager-persoana-fizica-spitalul-judetean-de-urgenta-targu-jiu/

Vizualizări: 224

Trimite pe WhatsApp

Citește și:

Călător în Oltenia

Olteni de poveste