Primăria Târgu-Jiu angajează inspector de specialitate debutant

 

Primăria Municipiului Târgu Jiu organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de inspector de specialitate, debutant, din cadrul Biroului Administrație Publică Locală, Direcția Juridică și Administrație Publică. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice sau în domeniul științelor administrative;
să fie absolvent al unui curs de calificare în specializarea arhivar, organizat de instituții autorizate, în condițiile legi.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului esteȘ Constituția României, republicată;
Partea VI – Titlul III Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice (art.538-art.562) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr.137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996;
Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 aprilie 2021, ora 17.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 23 aprilie 2021, ora 10:30: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Vizualizări: 530

Trimite pe WhatsApp

Citește și:

Călător în Oltenia

Olteni de poveste