Primăria Arcani a scos la concurs postul de Secretar general al comunei

 

Și Primăria Arcani din Gorj va face angajări în perioada următoare. Pe 7 septembrie, pe site-ul ANFP-ului a fost publicat anunțul potrivit căruia Primăria Arcani a scos la concurs postul de Secretar general al comunei. Data de sustinere a probei scrise va fi 07.10.2021, ora 10:00, iar locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei comunei Arcani, strada Principală, nr. 274. Condiţiile de participare la acest concurs sunt următoarele: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice, administrative sau ştiinţe politice; să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; în cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (3) şi art. 468 alin. (2) lit. a), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte numirea/eliberarea din funcţie a funcţionarilor publici din cadrul structurilor funcţionale reorganizate. pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a) din Codul administrativ ;
b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

Persoana de contact: Ceuranu Cristina Simona, consilier tel/fax: 0253.278004 e-mail: primariaarcani@ymail.com

Sursa: http://www.anfp.gov.ro/Concurs/146551

Vizualizări: 526

Trimite pe WhatsApp

Citește și:

Călător în Oltenia

Olteni de poveste